Zieke fietser ontvangt loon voor slechte rijvaardigheid

Afgelopen woensdag ontving ik een brief van de tegenpartij. Daarin verklaarde de werkgever, dat het loon van mijn cliënt alsnog zal worden doorbetaald. Cliënt heeft namelijk een nieuwe hobby. Met zijn vrouw een wedstrijdje mountainbiken in het bos. Zijn vrouw is echter harstikke sportief en hij kan gewoon niet zo goed fietsen. Hij valt keer op keer en raakt steeds geblesseerd. Knie tegen een stam, ribben op een boomstronk of enkel in een gat. Daardoor is hij vaak langdurig ziek. De werkgever zit met een arbeidskracht die steeds wegvalt. Om die reden heeft hij cliënt verboden om nog langer op de mountainbike te klimmen. Anders zou het loon bij de volgende ziekmelding niet meer worden doorbetaald. Cliënt heeft zich niets daarvan aangetrokken en het loon is inderdaad niet meer betaald. Ik dacht er goed aan te doen de werkgever een brief te schrijven. Daarmee kon een slepende procedure bij de rechtbank misschien worden voorkomen. Ik wees hem op zijn wettelijke verplichting om bij de eerste twee jaar van ziekte 70% van het loon door te betalen. De toepasselijke CAO garandeert het eerste jaar zelfs 100%. Dat zou alleen anders zijn geweest als de ziekte door opzet is veroorzaakt. Daarbij moet het gaan om het willens en wetens veroorzaken van de ziekte en niet om het enkel riskeren daarvan. Met het fietsen heeft cliënt nooit het oogmerk gehad om arbeidsongeschiktheid te veroorzaken. Hij fietst gewoon voor zijn plezier en kijkt nog steeds graag naar zijn vrouw. Van enige opzet is daarom geen sprake. In de brief wordt ook verzocht een afspraak te maken om een plan van aanpak op te stellen. Daarmee voorkomt de werkgever het verwijt, dat hij zich te weinig zou hebben ingespannen om de re-integratie van de zieke werknemer te bevorderen. In dat geval zou UWV hem een loonsanctie kunnen opleggen. Dat houdt in, dat de werkgever het loon tot nog eens een jaar moet doorbetalen. Cliënt mag zijn herstel niet belemmeren. Pas na het herstel mag hij zijn sport weer uitoefenen. Door dit alles kreeg ik spontaan zin om te fietsen. Maar dat duurde niet erg lang. Ik pak echt liever de auto. Heeft u ook een arbeidsconflict bij ziekte? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran