Ontslag van ambtenaar wegens ernstig plichtsverzuim kost drie euro

Enkele weken geleden vroeg een zwerver in Den Haag mij om een euro. Ik moest daar bij een adviescommissie zijn om een hoorzitting bij te wonen. Met cliënt had ik op het centraal station afgesproken. Hij was werkzaam als rijksambtenaar maar is nu ontslagen. Wat is er nou gebeurd? Zijn functie was als gevolg van een reorganisatie gewijzigd. Hij was daardoor in de stress geraakt en had zich ziek gemeld. Maar vervolgens had hij elk contact met zijn werkgever verbroken. Hoewel de werkgever hem had opgedragen om zich te melden heeft cliënt toch geen contact meer opgenomen. Daardoor was het niet mogelijk zijn re-integratie te bespreken. De werkgever heeft toen het salaris gekort om deze dienstopdracht kracht bij te zetten. Cliënt heeft als persoon echter vermijdende kenmerken. Hij is zeer verlegen en heeft overmatige angst voor belediging en kritiek. Het stilzwijgen werd dan ook voortgezet. Het gevolg daarvan is nu wel, dat hij is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Anders dan een werknemer in het bedrijfsleven kan een ambtenaar niet naar de kantonrechter om het ontslag aan te vechten. In plaats daarvan kan hij bij de bestuursrechter beroep instellen. Maar dat kan pas als een bezwaarprocedure is doorlopen. Op die manier kan de werkgever zijn beslissing heroverwegen en het ontslag ongedaan maken. Een onderdeel van die heroverweging is het horen van de ambtenaar. Vandaar de hoorzitting. De bezwaarprocedure betekent echter niet, dat het salaris voorlopig wordt doorbetaald. Daarvoor zijn wij naar de rechtbank geweest om een voorlopige voorziening te vragen. Dat is een tijdelijke maatregel. Als de beslistermijn niet door de werkgever wordt verlengd, verwacht ik over enkele weken een beslissing op bezwaar. In de tussentijd heb ik de zwerver drie euro gegeven. Genoeg voor een broodje. Ik had het toch in mijn broekzak zitten en kan alleen maar raden wat hem is overkomen. Heeft u ook een arbeidsconflict? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran