Ontslag op staande voet bij diefstal door personeel

Het zal de meeste mensen wel bekend zijn. Als een werknemer zich schuldig maakt aan diefstal en daardoor het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt, kan dit reden zijn voor ontslag op staande voet. Dat is geregeld in artikel 7:677 en 7:678 Burgerlijk Wetboek. Zo was een werknemer van de Bijenkorf op staande voet ontslagen, omdat hij een broek en jas had gestolen. Ontslag op staande voet bij diefstal door eigen personeel maakt onderdeel uit van het bedrijfsbeleid van de werkgever. Als detailhandelsorganisatie heeft zij namelijk een verhoogd diefstalrisico. De Bijenkorf stelde, dat zij daarom een zwaarwegend belang heeft bij strikte handhaving van haar bedrijfsbeleid. De persoonlijke omstandigheden van de werknemer moesten daarvoor wijken. De Hoge Raad gaf de Bijenkorf op 20 april 2012 gelijk. Triest is, dat de werknemer op grond van artikel 24 Werkloosheidswet dan ook geen recht heeft op een WW-uitkering. Ontslag op staande voet wordt immers aangemerkt als verwijtbare werkloosheid.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran