Nieuwe regels voor tijdelijke arbeidscontracten

Tijdelijk arbeidscontractLaatst zat ik bij de snackbar, want wie houdt nou niet van dat godenvoedsel. Daar zag ik een advertentie op de vitrine staan: “Personeel gezocht”. Dat wil elke ondernemer wel kunnen roepen. Het betekent, dat de bestellingen zijn toegenomen en nog steeds op tijd zullen worden geleverd. De bestellingen kunnen echter ook snel weer afnemen, zodat flexibiliteit in de arbeidsverhouding gewenst is. Tegelijkertijd heeft de ondernemer tijd nodig om een indruk te krijgen van de geschiktheid van de werknemer. Redenen om eerst een tijdelijk arbeidscontract aan te gaan. Zodoende kan daarna weer eenvoudig afscheid worden genomen. Maar straks is het alweer 1 januari 2015 en dan treden door de Wet werk en zekerheid de eerste wijzigingen van de regels voor tijdelijke arbeidscontracten in werking. Werkgevers doen er goed aan om hun standaard ‘arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd’ op deze wijzigingen te laten controleren. Dat kan al gauw voor € 100 door diverse advocaten, juristen en andere aanbieders. Dit om te voorkomen, dat de werkgever onbedoeld langer aan de werknemer gebonden wordt. Zo kan de proeftijd ongeldig blijken te zijn. De werkgever zit dan nog maanden met een ongewenste werknemer opgescheept van wie hij ook nog eens het loon moet doorbetalen. Ook zou het duurkoop zijn om een extra maandloon te moeten betalen voor het niet in acht nemen van een aanzegtermijn. De huidige regeling kent geen aanzegtermijn. Vanaf 1 juli 2015 zou de werkgever ondanks het sluiten van een tijdelijk arbeidscontract zelfs onaangenaam kunnen worden verrast met een vast dienstverband. In dat geval zal hij bij ontslag rekening moeten houden met de ontslagbescherming van vaste werknemers in de vorm van een opzegverbod, opzegtermijn en ontslagvergunning. Wel wordt het vanaf die datum goedkoper om vaste werknemers te ontslaan. De ontslagvergoeding wordt namelijk vervangen door een transitievergoeding. Heeft u een tijdelijk arbeidscontract te beoordelen? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran