Hardloper bestrijdt de aanvraag voor een ontslagvergunning

Terwijl ik aan het hardlopen was, ging mijn iPhone over. Het was de vriendelijke stem van een mevrouw van UWV. Zij wilde weten of de stukken aan mij als gemachtigde konden worden gestuurd. Cliënte zou volgens de werkgever namelijk niet goed functioneren en om die reden niet geschikt zijn voor de functie. De werkgever heeft bij UWV daarom een ontslagvergunning aangevraagd. Dat is nodig als een werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wil opzeggen. Voor cliënte is het nu van belang om binnen twee weken een verweerschrift in te dienen. Want gesteld kan worden, dat het ontslag onredelijk is en de ontslagvergunning daarom moet worden geweigerd. Dat is het toetsingscriterium. Zij heeft immers al jaren een onberispelijke staat van dienst. Dat het werk de laatste tijd niet op tijd klaar is, is aan de werkgever te wijten. Na het vertrek van haar directe collega is er geen nieuwe werknemer aangenomen. In plaats daarvan heeft cliënte juist taken en werkzaamheden erbij gekregen. Maar zonder de extra tijd en faciliteiten. De werkdruk is al langere tijd zeer hoog. De aanvraag houdt dan ook verband met onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. Ook heeft de werkgever onvoldoende contact met cliënte gehad om te proberen verbetering in het gestelde disfunctioneren te brengen. Zo zijn er geen evaluaties geweest en heeft zij geen begeleiding gehad bij de behandeling van de nieuwe portefeuille. Door de aanvraag heeft het vertrouwen weliswaar een deuk gehad, maar de arbeidsrelatie is niet duurzaam verstoord. Cliënte heeft alleen moeite met haar nieuwe manager. Zij kan zijn nagels wel uittrekken. Na het verweer krijgt de werkgever de kans om binnen tien dagen zijn zienswijze naar voren te brengen. Cliënte krijgt dezelfde kans en zal daar zeker gebruik van maken. Tegen de beslissing van UWV is namelijk geen bezwaar en beroep mogelijk. Het telefoontje van UWV kwam op een goed moment, want ik kon de sportieve dame achter mij niet langer voorblijven. Ik stopte en hield gauw de telefoon tegen mijn oor. Pfff…, toch maar wat harder trainen voor de Urbanathlon. Heeft u ook vragen over het ontslag? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran