Geen recht op WW of bijstand door valse getuigschriften en ontslag op staande voet

Ik was bij de rechtbank in Den Bosch. De werknemer had zijn ontslag vernietigd en cliënt had daarom een ontbindingsprocedure ingesteld. Het ging om een administratief medewerker die bij cliënt op een leidinggevende functie had gesolliciteerd. Cliënt had hem aangenomen, maar de werknemer bleek niet goed te functioneren. Hij miste de bekwaamheid en geschiktheid. Dat kan gebeuren. Verwachtingen worden soms nou eenmaal niet beantwoord. Deze werknemer had bij het solliciteren echter valse diploma’s en getuigschriften laten zien. Zo zou hij over een heao-diploma beschikken en bij ASML, KPN en Philips leidinggevende ervaring hebben opgedaan. Een onderzoek naar het arbeidsverleden heeft uitgewezen, dat de werknemer niet over de gestelde kwalificaties beschikt. “Hij doet zich groot en wijs voor, maar hij weet niets en kan niets. Er komen alleen maar domme dingen uit zijn mond en er komt niets fatsoenlijks uit zijn handen”, aldus cliënt. Hij was boos. U zou zich kunnen afvragen of dat onderzoek niet vooraf had moeten plaatsvinden. Hoe dan ook, bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer cliënt misleid en bedrogen waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig is geworden. Dat levert een dringende reden op voor ontslag. Aangezien de proeftijd was verstreken heeft cliënt hem dan ook op staande voet ontslagen. Met een arbeidsverleden van ruim zeventien jaar zou de werknemer zeventien maanden recht op een WW-uitkering hebben gehad. De WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het dagloon. Vanaf de derde maand is dat maar 70%. Bij ontslag op staande voet er is echter sprake van verwijtbare werkloosheid. De WW-uitkering wordt daarom blijvend en algeheel door UWV geweigerd. De werknemer kan dan nog wel bij UWV een bijstandsuitkering aanvragen. Maar dat is slechts een uitkering ter hoogte van het sociale minimum. Ter beoordeling zal UWV de aanvraag doorsturen aan de gemeente. Echter, ook de gemeente  past een sanctie toe bij ontslag op staande voet. Gesteld wordt, dat de werknemer door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid heeft behouden. De sanctie houdt in een strafkorting van 50% tot 100% op de bijstandsuitkering. Deze strafkorting geldt voor een periode van een tot drie maanden. Aldus heeft de werknemer er alle belang bij, dat het ontslag op staande voet wordt teruggedraaid. Heeft u ook vragen over ontslag? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran