Wet arbeidsmarkt in balans

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 15 oktober 2019

Het is bijna zover. Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze wet moet werkgevers meer flexibiliteit bieden en werknemers meer inkomenszekerheid.

De flexibiliteit wordt gezocht in het verruimen van de ketenbepaling als beschreven in artikel 7:668a BW. Nu is het zo dat een tijdelijk dienstverband na 2 jaar automatisch wordt omgezet in een vast dienstverband. Straks is dit pas na 3 jaar. Net als voorheen. Zo kunt u langer gebruik maken van flexibele arbeid.

De inkomenszekerheid wordt gezocht in het voor werkgevers aantrekkelijker maken om een vast dienstverband aan te bieden. Allereerst wordt een tijdelijk dienstverband duurder. Nu betaalt u een sectorgerelateerde en algemene WW-premie. Straks betaalt u een hoge WW-premie bij een tijdelijk dienstverband en een lage WW-premie bij een vast dienstverband. Echter, het verschil is slechts 5%. Met zo een klein verschil is het de vraag of dit eerder zal leiden tot een vast dienstverband.

Hoe dan ook, een vast dienstverband werd aanvankelijk tevens aangemoedigd door het verlengen van de maximale proeftijd van 2 naar 5 maanden. Dat zou handig zijn wanneer u met een vast dienstverband een bepaalde werknemer wilt overtuigen om voor u te komen werken. U heeft dan meer tijd om inzicht te krijgen in zijn geschiktheid. In andere gevallen zou de verlengde proeftijd niet echt van meerwaarde zijn. Het inzicht kan immers ook worden verkregen met een tijdelijk dienstverband. Deze wijziging wordt dan ook niet doorgevoerd. Bovendien betaalt u met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie indien u de vaste werknemer tijdens de proeftijd ontslaat.

Daarnaast komt u moeilijk van een vaste werknemer af. U kunt hem om slechts een beperkt aantal redenen ontslaan. Dit knelpunt wordt opgelost door in de wet een nieuwe ontslagreden toe te voegen. Zo wordt het makkelijker om een vaste werknemer te ontslaan. Bij gebruik van de nieuwe ontslagreden loopt u helaas wel het risico dat u een extra vergoeding moet betalen. Die vergoeding kan oplopen tot maximaal de helft van de transitievergoeding. Dit prijskaartje stimuleert natuurlijk niet om eerder een vast dienstverband aan te bieden.

Dan is er de transitievergoeding. Nu moet u bij ontslag een transitievergoeding betalen als het dienstverband minstens 2 jaar heeft geduurd. Reden om eerder voor een kort dienstverband te kiezen. De transitievergoeding is straks reeds vanaf de eerste werkdag verschuldigd. Het maakt dan niet meer uit of u een tijdelijk of vast dienstverband aangaat. Maar toch, de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandloon per dienstjaar. Dat is dus 1 maandloon bij tijdelijke dienstverbanden gedurende de maximale duur van 3 jaar. Gezien de flexibiliteit die daar tegenover staat valt nog te bezien of eerder voor een vast dienstverband zal worden gekozen. De tijd zal het leren.

Voor meer informatie:
Kasdiran Rechtspraktijk │T 0412-484256 │ E info@kasdiran.com