Door incasso geen geld meer aan de kassa

De meeste mensen zijn het er wel over eens, dat afspraken moeten worden nagekomen. Een overeenkomst heeft daarom verbindende kracht. Maar dat lukt niet altijd. Soms is de ander onbetrouwbaar en is er sprake van onwil. Soms komt het gewoon niet uit en is er sprake van onmacht. In beide gevallen worden de nadelige gevolgen op u afgewenteld. Het is dan de vraag in hoeverre u bereid bent deze te dragen. Zo ken ik een startende ondernemer. Een ambitieuze cateraar in Rotterdam. Mooi, capabel en vriendelijk. Zij had op een verjaardagsfeest de catering verzorgd. De vrouw van haar klant was jarig. Maar vervolgens betaalt de klant niet en trekt hij een hele lade met smoesjes open. Na twee aanmaningen is de vordering aan mij ter incasso uit handen gegeven. Ik heb de klant meteen gesommeerd en in een telefoongesprek zijn de verweren weerlegd. De afsluiting was, dat hij alsnog ging betalen maar wel in termijnen. Uiteraard is cliënte het niet daarmee eens. In de algemene voorwaarden is een betalingstermijn van tien dagen gesteld. Voor zover deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, moet er zelfs direct worden betaald. Een betalingsregeling is bovendien alleen mogelijk met toestemming van de schuldeiser. Cliënte moet van het geld haar eten en rekeningen betalen. Dus geen enkele tijd te verliezen. Ik heb een dagvaarding opgesteld en door de deurwaarder laten betekenen. Inschrijven op de rol en de incassoprocedure was gestart. De zaak was helder. De kantonrechter heeft de klant dan ook veroordeeld tot betaling van de factuur, rente en incassokosten. Het vonnis wil nog niet zeggen, dat het geld zelf naar cliënte toe komt. Daarvoor heb ik eerst de deurwaarder nog op pad moeten sturen om beslag te leggen op het banksaldo van de klant. Dat zal zijn vrouw vast niet zo leuk hebben gevonden toen zij niet kon pinnen in de supermarkt. Maar zonder incassoprocedure had het cliënte kunnen zijn die aan de kassa stond. Dan maar geen catering de volgende verjaardag. Heeft u ook een incassogeschil? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran