De vaststellingsovereenkomst bij beëindiging met wederzijds goedvinden

BeëindigingsovereenkomstDe banken zijn al langere tijd aan het reorganiseren. Maar ook veel bedrijven ontkomen niet daaraan. Siemens, Kpn, Holland Casino, ProRail, Sanoma, Polare en MSD. Overal zijn ontslagen onvermijdelijk. Het is een keuze tussen een snelle dood van enkelen en een trage dood van velen. Wat is nu menselijker? De werknemer wordt gelukkig niet zomaar op straat gezet. De vakbonden zorgen ervoor, dat de werkgever met een sociaal plan komt. Enerzijds beoogt het sociaal plan de werknemer hulp te bieden bij het vinden van een andere baan. Anderzijds worden de financiële gevolgen zoveel mogelijk opgevangen. Bijvoorbeeld door een ontslagvergoeding en het zekerstellen van een WW-uitkering. Voor de individuele werknemer vindt dit zijn beslag in een vaststellingsovereenkomst. Daarbij wordt hij in de gelegenheid gesteld de inhoud door een jurist te laten beoordelen. De werkgever is vaak bereid de juridische kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Hij heeft daar zelf immers ook belang bij. Heeft u een vaststellingsovereenkomst te beoordelen? Wij staan u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran