Cessie als zekerheid

Bij zakendoen heeft de klant niet altijd het geld om direct te betalen. De leverancier streeft naar omzetgroei en kiest er daarom voor om op rekening te leveren. Maar hoe voorkomt de leverancier bij wanbetaling een dagvaardings-procedure en beslaglegging? Zekerheden als hypotheek en pand komen dan al snel op. Een ander alternatief is cessie ofwel de overdracht van een vordering in de zin van artikel 3:94 Burgerlijk Wetboek. Dit is mogelijk als de klant geld te vorderen heeft van een derde. Denk aan een belastingteruggaaf of verzekeringsuitkering. In dat geval betaalt de belastingdienst respectievelijk verzekeringsmaatschappij het geld niet meer aan de klant, maar rechtstreeks aan de leverancier. De klant heeft geen invloed daarop. Voor cessie is vereist een cessie-akte en een mededeling daarvan aan de derde partij (i.c. belastingdienst of verzekeringsmaatschappij). In een zaak tegen Zakelijke Telefonie.nl ging het mis. Op 15 januari 2013 heeft de rechtbank Utrecht een vordering van de wederpartij afgewezen wegens het ontbreken van een dergelijke akte.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran