Categoriearchief: Transitievergoeding

TRANSITIEVERGOEDING

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, op verzoek van de werkgever is ontbonden of, ingeval van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, niet wordt verlengd. De transitievergoeding is ook verschuldigd indien dit door de werknemer gebeurt als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandloon per dienstjaar, maar niet meer dan € 84.000 bruto in totaal. Is het jaarloon hoger dan dit maximum, dan is de transitievergoeding gelijk aan het hogere jaarloon. Voor het aantal dienstjaren worden tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die elkaar met tussenpozen van maximaal 6 maanden hebben opgevolgd, samengeteld. Onder ‘loon’ moet worden verstaan: bruto maandloon + 1/12 vakantiegeld + 1/12 eindejaarsuitkering + 1/12 vaste looncomponenten + 1/36 variabele looncomponenten over de laatste 3 jaren. Vaste looncomponenten zijn niet afhankelijk van het functioneren van de werknemer of de resultaten van de onderneming, zoals overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen. Deze moeten bij het bruto maandloon worden opgeteld indien deze in de laatste 12 maanden verschuldigd waren. Variabele looncomponenten zijn wel afhankelijk van het functioneren en de resultaten, zoals bonussen en winstuitkeringen. Deze moeten bij het bruto maandloon worden opgeteld indien deze in de laatste 3 kalenderjaren verschuldigd waren.

Wanneer is geen transitievergoeding verschuldigd?

In 3 gevallen is er geen transitievergoeding verschuldigd. Op de eerste plaats hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen als de werknemer nog geen 18 jaar is en niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt. Op de tweede plaats hoeft hij geen transitievergoeding te betalen als het eindigen of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt in verband met of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op de derde plaats hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen als het eindigen of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Contact

Heeft u een arbeidsgeschil? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
info@kasdiran.com of 0412-484256.