Categoriearchief: Incassokosten

INCASSOKOSTEN

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Dit is de wettelijke omschrijving, maar het is niets meer dan de extra kosten als de schuldenaar niet op tijd betaalt in de fase dat er nog niet wordt geprocedeerd. Dit wordt ook wel aangeduid als buitengerechtelijke kosten. Het doel is om te late betaling te ontmoedigen.

Wanneer mogen incassokosten worden berekend?

Incassokosten mogen worden berekend vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is. Verzuim houdt in dat de schuldenaar te laat is met betalen. Wat onder ‘te laat’ moet worden verstaan hangt af van de situatie. Als hoofdregel geldt dat de schuldenaar in gebreke moet worden gesteld. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning, waarin de schuldenaar de kans krijgt om binnen een redelijke tijd alsnog te betalen. Voor particulieren is dit een extra betalingstermijn van 14 dagen. Betaalt de schuldenaar ook binnen deze extra betalingstermijn niet, dan raakt hij in verzuim. Voor bedrijven onderling gelden enkele uitzonderingen. Aan een bedrijf mag al € 40 incassokosten worden berekend zonder een aanmaning te sturen. Daarnaast kan een betalingstermijn de betekenis hebben van een ‘fatale termijn’. Een aanmaning is dan niet nodig.

Hoe hoog mogen incassokosten zijn?

De hoogte van incassokosten is afhankelijk van het verschuldigde bedrag, de hoofdsom. Daar geldt een forfait voor volgens onderstaande staffel. Het gaat om een vast bedrag. Dit forfait is daarom niet afhankelijk van de aard en omvang van de verrichte incassowerkzaamheden. Een ingebrekestelling is voldoende. Bij de staffel moet de hoofdsom worden gesplitst om de totale incassokosten te berekenen. Het forfait bedraagt minimaal € 40 en maximaal € 6.775.

15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom
10% over de volgende € 2.500 van de hoofdsom
5% over de volgende € 5.000 van de hoofdsom
1% over de volgende € 190.000 van de hoofdsom
0,5% over het meerdere

Bedrijven mogen met elkaar hogere incassokosten afspreken, zoals regelmatig in de algemene voorwaarden is terug te vinden. In een procedure bij de rechtbank zullen de hogere incassokosten echter alleen worden toegewezen als er daadwerkelijk incassowerkzaamheden zijn verricht voor een bedrag hoger dan het forfait.

Contact

Heeft u een incassogeschil? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
info@kasdiran.com of 0412-484256.