Boerenomelet en groene thee na ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Pas geleden zat ik met cliënt op het terras tegenover de rechtbank in Den Bosch. Een aangename vent met een onrustig verleden. Wij hadden een zitting bij de kantonrechter achter de rug en wilden nog wat napraten. Cliënt was beland in een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hij is al elf jaren in loondienst en de laatste vijf jaren heeft hij last van astma. Zijn werkomgeving moet daaraan worden aangepast. Zo moet hij in de gelegenheid worden gesteld om de temperatuur en ventilatie in zijn werkruimte zelf te reguleren. Bijvoorbeeld door een stralingskachel en de mogelijkheid om het raam open te zetten. In ieder geval is het centrale klimaatbeheersingssysteem niet goed voor hem. Maar de werkgever weigerde en cliënt moest zich vaker ziek melden. Een voorstel tot beëindiging met wederzijds goedvinden is door cliënt afgewezen. Tot een vaststellingsovereenkomst is het niet gekomen. En dus zitten wij nu in een ontbindingsprocedure. Een ontbinding is mogelijk als daar gewichtige redenen voor aanwezig zijn. Dat kan een dringende reden zijn of een verandering in de omstandigheden. De werkgever beroept zich op laatstgenoemde grond. Volgens hem zou de arbeidsrelatie zodanig zijn verstoord, dat een vruchtbare verdere samenwerking niet langer mogelijk is. Cliënt is uiteraard van mening, dat de arbeidsrelatie weliswaar niet optimaal is. Maar van een duurzame verstoring van de arbeidsrelatie is geen sprake. Hij heeft zich immers nooit onwelwillend opgesteld en is nog altijd bereid zijn werk te doen. Ontbinding zou dus onbillijk zijn. Wie van beide partijen gelijk heeft is aan het oordeel van de kantonrechter. Ik verwacht zijn beslissing binnen drie weken. Tegen de beschikking is geen hoger beroep mogelijk. Als de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, zal hij de werkgever naar alle verwachting wel veroordelen tot betaling van een ontbindingsvergoeding. De hoogte daarvan wordt vastgesteld volgens de kantonrechtersformule. Tot napraten is het niet echt gekomen. Ik heb maar de helft gehoord. Alle aandacht was gericht op de heerlijke boerenomelet en groene thee. U zult het moment misschien wel herkennen. Ik bel hem later wel op. Heeft u ook vragen over het ontslag? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran