Categoriearchief: Incasso

Incasso in Den Bosch, Oss en Veghel

Incasso. U zit er niet op te wachten, maar als schuldeiser wilt u wel geld zien. Wat nu als de schuldenaar niet betaalt? U zou een betalingsregeling kunnen treffen, maar daartoe bent u niet verplicht. Daarbij speelt een rol dat de lonen van uw medewerkers en de huur van uw bedrijfspand op tijd moeten worden betaald. U zou ook stil kunnen zitten en hopen dat het vanzelf goed komt. Die afweging kunt u zelf het beste maken.

Jurist incasso

Kiest u toch voor incasso, kies dan voor Kasdiran Rechtspraktijk. Wij zijn als incassojurist ook actief voor bedrijven in de regio Den Bosch, Oss en Veghel. Met jarenlange proceservaring hanteren wij een effectieve werkwijze om uw geld te incasseren. In onze aanpak worden verweren met juridische argumenten weerlegd en worden procedures bij de rechter resultaatgericht gevoerd. Wij hanteren korte communicatielijnen en laten ons alleen leiden door uw belang.

No cure no pay

Wij zijn zo overtuigd van de kwaliteit van onze dienstverlening, dat incassozaken ‘no cure no pay’ worden behandeld. U hoeft ons dus niet te betalen als wij het geld niet weten te innen. Wordt het geld wel geïnd, dan worden de kosten door de wet of rechter bepaald. Bovendien worden de kosten op de schuldenaar verhaald. Zo hoeft incasso u niets te kosten.

Voor meer informatie: Kasdiran Rechtspraktijk │T 0412-484256 │ E info@kasdiran.com

Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 september 2017

Om betalingsachterstanden tegen te gaan kunnen de incassokosten op de andere partij worden verhaald. Als uw wederpartij zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij namelijk verplicht de schade die u daardoor lijdt te vergoeden. In artikel 6:96 BW is bepaald, dat de ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’ als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking komen. Voor deze buitengerechtelijk incassokosten dient de Lees verder

Betaling van de hoofdsom, rente en kosten

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 juni 2017

Incassozaken ontstaan soms simpelweg door betalingsverschillen. Met de betaling wordt in de administratie van de schuldeiser een ander openstaand bedrag verwerkt dan in de administratie van de schuldenaar. Om dit te voorkomen zijn in de wet regels opgenomen voor het verwerken van de betaling. Indien een betaling kan worden toegerekend aan twee of meer verbintenissen (bijvoorbeeld: meerdere facturen), wordt de Lees verder

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 maart 2017

Wie een rechtsbestandverzekering heeft, mag voor de behandeling van een gerechtelijke of bezwaarprocedure zijn eigen advocaat of andere rechtshulpverlener kiezen. Dit recht op vrije advocaatkeuze volgt uit artikel 4 van Richtlijn 87/344/EEG van 22 juni 1987 van de Raad van Europese Gemeenschappen. Artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht verplicht de verzekeraar het recht op vrije advocaatkeuze in de Lees verder