Categoriearchief: Arbeidsrecht

Wet arbeidsmarkt in balans

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 15 oktober 2019

Het is bijna zover. Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze wet moet werkgevers meer flexibiliteit bieden en werknemers meer inkomenszekerheid. De flexibiliteit wordt gezocht in het verruimen van de ketenbepaling als beschreven in artikel 7:668a BW. Nu is het zo dat een tijdelijk dienstverband na 2 jaar automatisch wordt omgezet in een vast dienstverband. Straks is dit pas na 3 jaar. Net als voorheen. Zo kunt u Lees verder

Regeling compensatie transitievergoeding

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 8 mei 2019

De transitievergoeding. Voor veel werkgevers een doorn in het oog. Wanneer u de arbeidsovereenkomst na twee jaar wilt opzeggen of ontbinden, verplicht artikel 7:673 BW u om de werknemer een transitievergoeding te betalen. Dat geldt ook wanneer u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na twee jaar niet verlengt. U hoeft niet eens ernstig verwijtbaar te hebben gehandeld. De enkele arbeidsduur roept deze Lees verder

Jurist – advocaat in Den Bosch, Oss en Veghel

Een arbeidsgeschil. Het komt dagelijks voor. Als werkgever probeert u dit echter zo veel mogelijk te voorkomen, want voor de beste prestaties wilt u de werknemer graag gemotiveerd houden. In een woud van wetten en regels kunt u wel gemakkelijk verdwalen. Daarbij kan een loonvordering aardig oplopen door de wettelijke verhoging en rente. Het is dan fijn als iemand u helpt.

Jurist arbeidsrecht

Voor goede rechtshulp in de regio Den Bosch, Oss en Veghel kunt u bij Kasdiran Rechtspraktijk terecht. Als arbeidsjurist staan wij werkgevers bij in geschillen over het dienstverband, ontslag, loon, transitievergoeding en andere zaken. Wij voeren een advies- en procespraktijk. Daardoor weten wij wat u te wachten staat. Met goed advies helpen wij u problemen te voorkomen. Met gedegen procesvoering helpen wij u problemen op te lossen.

Kantonzaken

Een arbeidsgeschil wordt gezien als een alledaags geschil. Voor alledaagse geschillen is er een rechter die laagdrempelig is en goedkoop rechtspreekt. Dit is de kantonrechter. In kantonzaken is een advocaat daarom niet verplicht. Ook is het griffierecht lager. Wij procederen bij de kantonrechter door heel Nederland. Bij ons bent u aan het juiste adres.

Voor meer informatie: Kasdiran Rechtspraktijk │T 0412-484256 │ E info@kasdiran.com

Belemmeringsverbod en overnamevergoeding

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 11 mei 2018

Artikel 9a Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) verbiedt een uitzendbureau om belemmeringen in de weg te leggen voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en de inlener. Een zuiver taalkundige uitleg doet vermoeden, dat dit belemmeringsverbod alleen werknemers met een arbeidsovereenkomst zou beschermen. De wetsbepaling moet volgens de Hoge Raad echter Lees verder

Toezicht en leiding bij uitzendovereenkomsten

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 oktober 2017

Een arbeidsovereenkomst wordt in artikel 7:610 BW omschreven als de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Een bijzondere vorm is de uitzendovereenkomst. Dit is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de Lees verder

Ketenbepaling in het fasensysteem

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 juli 2017

Werkgevers en werknemers mogen met elkaar niet meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar sluiten en bij elkaar voor niet langer dan 2 jaren. Dit met inbegrip van tussenpozen van hoogstens 6 maanden. Anders geldt de laatste arbeidsovereenkomst daarna voor onbepaalde tijd. Zo is in artikel 7:668a BW bepaald. Voor deze ketenbepaling worden verschillende werkgevers, die ten Lees verder

Uitsluiting van loondoorbetalingsplicht

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 april 2017

In de regel heeft de werknemer geen aanspraak op loon als hij de bedongen arbeid niet heeft verricht. Indien echter de oorzaak daarvan in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen, is de werkgever op grond van artikel 7:628 BW verplicht het loon door te betalen. Wel kan deze loondoorbetalingsverplichting voor de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden uitgesloten. Deze bepaling ziet volgens de Lees verder