DIENSTEN

Het beste resultaat
Uiteraard laten wij ons alleen leiden door uw belang en gaan wij steeds voor het beste resultaat. Dat doen wij door onze aandacht alleen te richten op arbeidsrecht, huurrecht en incasso. Zo is de haalbaarheid van uw zaak het grootst.

Arbeidsintermediairs
Kasdiran Rechtspraktijk adviseert en procedeert voor arbeidsintermediairs. Wij begrijpen uw product en bieden rechtshulp bij de levering en betaling van uw dienst. Daardoor hoeft u hetzelfde verhaal niet steeds opnieuw uit te leggen. U kunt op ons rekenen bij:

• de arbeidsbemiddeling
• de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten
• de verhuur van woon- en bedrijfsruimte
• de inning van geldvorderingen

Wel of niet procederen
In onze aanpak proberen wij met een ingebrekestelling en telefonisch contact een gerechtelijke procedure zo veel mogelijk te voorkomen. Daarbij worden verweren met juridische argumenten weerlegd. Is een procedure niet te vermijden, dan verzorgen wij de procesvoering voor u.

WerkwijzeAlgemene voorwaardenOpdrachtbevestigingPrivacyverklaring