DIENSTEN

Uw belang
Natuurlijk laten wij ons alleen leiden door uw belang. Wij gaan zorgvuldig te werk en streven naar het beste resultaat. Dat doen wij door goed advies en gedegen bijstand. Daarbij richten wij onze aandacht alleen op arbeidsrecht, huurrecht en incasso. Rechtsgebieden waar bedrijven en particulieren dagelijks mee te maken kunnen krijgen. Zo is de haalbaarheid van uw zaak het grootst.

Arbeidsintermediairs
Kasdiran Rechtspraktijk adviseert en procedeert voor arbeidsintermediairs. Wij begrijpen uw product en bieden rechtshulp bij de levering en betaling van uw dienst. Daardoor hoeft u hetzelfde verhaal niet steeds opnieuw uit te leggen. U kunt op ons rekenen bij:

• de arbeidsbemiddeling
• de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten
• de verhuur van woon- en bedrijfsruimte
• de inning van geldvorderingen

Wel of niet procederen
In onze aanpak proberen wij met een ingebrekestelling en telefonisch contact een gerechtelijke procedure zo veel mogelijk te voorkomen. Daarbij worden verweren met juridische argumenten weerlegd. Is een procedure niet te vermijden, dan verzorgen wij de procesvoering voor u.

WerkwijzeAlgemene voorwaardenOpdrachtbevestigingPrivacyverklaring