DIENSTEN

Juridische hulp
Als bedrijf of particulier kunt u gauw te maken krijgen met het arbeidsrecht, huurrecht of incasso. Juridische hulp is dan geen overbodige luxe. Wij helpen u met goed advies en gedegen bijstand. Daarbij laten wij ons alleen leiden door uw belang. Wij streven naar het beste resultaat.

Arbeidsintermediairs
Kasdiran Rechtspraktijk adviseert en procedeert voor arbeidsintermediairs. Wij begrijpen uw product en bieden rechtshulp bij de levering en betaling van uw dienst. Daardoor hoeft u hetzelfde verhaal niet steeds opnieuw uit te leggen. U kunt op ons rekenen bij:

• de arbeidsbemiddeling
• de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten
• de verhuur van woon- en bedrijfsruimte
• de inning van geldvorderingen

Wel of niet procederen
In onze aanpak proberen wij met een ingebrekestelling en telefonisch contact een gerechtelijke procedure zo veel mogelijk te voorkomen. Daarbij worden verweren met juridische argumenten weerlegd. Is een procedure niet te vermijden, dan verzorgen wij de procesvoering voor u.

WerkwijzeAlgemene voorwaardenOpdrachtbevestigingPrivacyverklaring