KOSTEN

Honorarium

Het honorarium voor onze werkzaamheden bedraagt € 120 per uur (exclusief 21% btw). Voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden geldt in plaats daarvan het wettelijke incassotarief. Dit is een percentage van het geïncasseerde bedrag (no cure no pay).

Verschotten

Verschotten worden aan u doorbelast. Dit zijn de onkosten die aan uw zaak zijn verbonden, zoals leges, portokosten, reis- en verblijfkosten, explootkosten en griffierechten.

Betaling

Onze kosten worden zo veel mogelijk op de wederpartij verhaald. Betaling vindt plaats door verrekening met door of namens u ontvangen gelden. Is verrekening niet mogelijk, dan wordt de factuur binnen 30 dagen betaald. Indien er moet worden geprocedeerd, wordt voor de explootkosten en het griffierecht een voorschot verlangd.

Abonnement

Heeft u behoefte aan doorlopend juridisch advies, dan kunt u voor een vast bedrag per maand een juridisch abonnement bij ons afsluiten.

Soms worden de juridische kosten door uw rechtsbijstandverzekering gedekt. Dat kan het geval zijn in een bezwaarprocedure of gerechtelijke procedure. Geef daarom van tevoren aan of u verzekerd bent.

Algemene voorwaardenPrivacyverklaringWerkwijzeKostenAbonnement