KOSTEN

Honorariun
Het honorarium voor onze werkzaamheden bedraagt € 120 per uur (exclusief 21% btw).

Incassokosten en ‘no cure no pay’
Voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden geldt in plaats daarvan het wettelijke incassotarief. Dit is een percentage van de hoofdsom. De proceskosten worden bij incassozaken beperkt tot de proceskosten waarin de wederpartij wordt veroordeeld. Incassozaken worden ‘no cure no pay’ behandeld. U bent het honorarium dus niet verschuldigd, indien uw geldvordering niet wordt geïnd.

Kosten van derden
De onkosten die aan uw zaak zijn verbonden worden aan u doorbelast (verschotten). Denk aan portokosten, leges voor uittreksels, reis- en verblijfkosten, explootkosten en griffierechten.

Kostenverhaal op de tegenpartij
Onze kosten worden zo veel mogelijk op de wederpartij verhaald. Betaling vindt daarom achteraf plaats door verrekening. Indien er moet worden geprocedeerd, wordt voor betaling van de explootkosten en het griffierecht wel een voorschot verlangd.

Rechtsbijstandverzekering en abonnement
Soms worden de juridische kosten door uw rechtsbijstandverzekering gedekt. Geef daarom van tevoren aan of u verzekerd bent. Heeft u behoefte aan doorlopend juridisch advies, dan kunt u voor een vast bedrag per maand een juridisch abonnement bij ons afsluiten.

WerkwijzeAlgemene voorwaardenOpdrachtbevestigingPrivacyverklaring